Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Financovanie    

Projekt Konkurencieschopné regióny 21 (skrátene Regióny 21) realizuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s Nórskym finančným mechanizmom a Úradom vlády SR. Projekt je financovaný z nasledovných zdrojov:

  • z Nórskeho finančného mechanizmu (85 % z plánovaného rozpočtu)
  • zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (15 %)

 
Úvod do projektu
Aktivity a harmonogram realizácie
Začiatočný stav a zdôvodnenie realizácie
Využiteľnosť výstupov - cieľové skupiny
Financovanie
 

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt