Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Zber štatistických dát pre potreby zostavenia Indexu regionálneho podnikateľského prostredia    

Ukončili sme spracovanie všetkých dát na okresnej úrovni. Model hodnotiaci regionálne podmienky na podnikanie pozostáva zo 139 indikátorov, z toho je 92 merateľných štatistických ukazovateľov a 47 pocitových ukazovateľov, ktoré vznikni na základe Veľkého prieskumu o podmienkach na podnikanie v regiónoch SR.

kompletné dáta za všetky okresy (vo formáte .xls)  

Údaje v databáze pochádzajú z nasledovných zdrojov:

 

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt