Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Celoslovenský Prieskum názorov riadiacich pracovníkov    
Prieskum bol ukončený 4. decembra 2009.
 
tlačová správa  
 
výsledky prieskumu  

Prieskum názorov riadiacich pracovníkov pozostáva zo 48 otázok o regionálnych podmienkach na podnikanie (47 otázok s možnosťou výberu, 1 otvorená otázka) rozdelených do štyroch kategórií: Ekonomická aktivita, Verejná správa a legislatíva, Technológie a intraštruktúra, Vzdelávanie a ľudské zdroje. Pri každej uzatvorenej otázke je šesťstupňová škála, pomocou ktorej vyjadrí respondent jeho názor na položenú otázku. Pri vybraných otázkach je uvedená aj vedľajšia, dvojstupňová škála, kde respondent určí význam danej problematiky pre kvalitu podnikateľského prostredia.

Prieskum bol určený riadiacim pracovníkom akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným, adresovaný bol približne 25 000 ekonomickým subjektom vo všetkých okresoch s dôrazom na rovnomernú distribúciu medzi jednotlivými okresmi.

Zobraziť dotazník (bez možnosti odoslania)

S prieskumom bola spojená súťaž o 5 darčekových balení vín značky Matyšák, ako symbolická odmena pre respodentov za ich venovaný čas.

Zoznam výhercov

 

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt