Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Ekonomická aktivita (subindex)    

Subindex ekonomická aktivita reprezentuje merateľné a pocitové indikátory, ktoré hodnotia kvalitu a efektivitu podmienok a výstupov podnikania. Pozostáva z dvoch pilierov. Prvým je ekonomické prostredie, ktoré zastrešuje indikátory popisujúce prevažne podmienky na podnikanie a úroveň infraštruktúry. Druhým pilierom v rámci subindexu ekonomická aktivita sú ekonomické výstupy, ktoré reprezentujú merateľné ukazovatele výkonnosti podnikateľského sektora.

Stiahnite si kompletné výsledky za všetky indikátory a kategórie v rámci subindexu ekonomická aktivita zoradené podľa abecedného zoznamu okresov, ako aj podľa dosiahnutého skóre.

Hodnotenie okresov SR podľa subindexu Ekonomická aktivita

abecedný zoznam
# okres skóre
51 Bánovce nad Bebravou 3,18
29 Banská Bystrica 3,64
64 Banská Štiavnica 2,88
62 Bardejov 3,00
1 Bratislava I 4,96
2 Bratislava II 4,95
4 Bratislava III 4,43
3 Bratislava IV 4,55
7 Bratislava V 4,07
48 Brezno 3,24
44 Bytča 3,28
60 Čadca 3,03
53 Detva 3,17
36 Dolný Kubín 3,46
23 Dunajská Streda 3,70
8 Galanta 3,94
78 Gelnica 2,44
19 Hlohovec 3,75
52 Humenné 3,17
33 Ilava 3,53
56 Kežmarok 3,14
49 Komárno 3,23
59 Košice - okolie 3,07
13 Košice I 3,84
12 Košice II 3,86
25 Košice III 3,67
21 Košice IV 3,73
55 Krupina 3,14
34 Kysucké Nové Mesto 3,50
47 Levice 3,26
75 Levoča 2,65
27 Liptovský Mikuláš 3,65
61 Lučenec 3,02
11 Malacky 3,86
37 Martin 3,46
74 Medzilaborce 2,68
43 Michalovce 3,28
45 Myjava 3,28
65 Námestovo 2,86
17 Nitra 3,79
16 Nové Mesto nad Váhom 3,80
50 Nové Zámky 3,22
63 Partizánske 2,99
18 Pezinok 3,79
10 Piešťany 3,86
79 Poltár 2,31
9 Poprad 3,89
28 Považská Bystrica 3,64
39 Prešov 3,41
38 Prievidza 3,42
24 Púchov 3,67
67 Revúca 2,85
66 Rimavská Sobota 2,86
54 Rožňava 3,15
22 Ružomberok 3,71
69 Sabinov 2,84
15 Senec 3,80
32 Senica 3,56
14 Skalica 3,84
77 Snina 2,63
72 Sobrance 2,75
42 Spišská Nová Ves 3,32
57 Stará Ľubovňa 3,13
73 Stropkov 2,72
76 Svidník 2,64
31 Šaľa 3,60
46 Topoľčany 3,26
68 Trebišov 2,85
20 Trenčín 3,73
6 Trnava 4,14
58 Turčianske Teplice 3,12
41 Tvrdošín 3,37
70 Veľký Krtíš 2,81
71 Vranov nad Topľou 2,79
40 Zlaté Moravce 3,38
30 Zvolen 3,63
35 Žarnovica 3,47
26 Žiar nad Hronom 3,67
5 Žilina 4,17
 
rebríček
# okres skóre
1 Bratislava I 4,96
2 Bratislava II 4,95
3 Bratislava IV 4,55
4 Bratislava III 4,43
5 Žilina 4,17
6 Trnava 4,14
7 Bratislava V 4,07
8 Galanta 3,94
9 Poprad 3,89
10 Piešťany 3,86
11 Malacky 3,86
12 Košice II 3,86
13 Košice I 3,84
14 Skalica 3,84
15 Senec 3,80
16 Nové Mesto nad Váhom 3,80
17 Nitra 3,79
18 Pezinok 3,79
19 Hlohovec 3,75
20 Trenčín 3,73
21 Košice IV 3,73
22 Ružomberok 3,71
23 Dunajská Streda 3,70
24 Púchov 3,67
25 Košice III 3,67
26 Žiar nad Hronom 3,67
27 Liptovský Mikuláš 3,65
28 Považská Bystrica 3,64
29 Banská Bystrica 3,64
30 Zvolen 3,63
31 Šaľa 3,60
32 Senica 3,56
33 Ilava 3,53
34 Kysucké Nové Mesto 3,50
35 Žarnovica 3,47
36 Dolný Kubín 3,46
37 Martin 3,46
38 Prievidza 3,42
39 Prešov 3,41
40 Zlaté Moravce 3,38
41 Tvrdošín 3,37
42 Spišská Nová Ves 3,32
43 Michalovce 3,28
44 Bytča 3,28
45 Myjava 3,28
46 Topoľčany 3,26
47 Levice 3,26
48 Brezno 3,24
49 Komárno 3,23
50 Nové Zámky 3,22
51 Bánovce nad Bebravou 3,18
52 Humenné 3,17
53 Detva 3,17
54 Rožňava 3,15
55 Krupina 3,14
56 Kežmarok 3,14
57 Stará Ľubovňa 3,13
58 Turčianske Teplice 3,12
59 Košice - okolie 3,07
60 Čadca 3,03
61 Lučenec 3,02
62 Bardejov 3,00
63 Partizánske 2,99
64 Banská Štiavnica 2,88
65 Námestovo 2,86
66 Rimavská Sobota 2,86
67 Revúca 2,85
68 Trebišov 2,85
69 Sabinov 2,84
70 Veľký Krtíš 2,81
71 Vranov nad Topľou 2,79
72 Sobrance 2,75
73 Stropkov 2,72
74 Medzilaborce 2,68
75 Levoča 2,65
76 Svidník 2,64
77 Snina 2,63
78 Gelnica 2,44
79 Poltár 2,31
 
Ekonomická aktivita (subindex)
Technológie a infraštruktúra (subindex)
Vzdelávanie a ľudské zdroje (subindex)
Verejná správa a legislatíva (subindex)
Štruktúra podnikateľského sektora
Index regionálneho podnikateľského prostredia
Investičná mapa okresov SR
Štúdia o konkurencieschopnosti okresov SR

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt