Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Technológie a infraštruktúra (subindex)    

Subindex technológie a infraštruktúra pozostáva z merateľných a pocitových indikátorov, ktoré hodnotia úroveň a dostupnosť infraštruktúry a technológií. Skladá sa z dvoch pilierov. Prvým je infraštruktúra, ktorá zastrešuje prevažne merateľné indikátory popisujúce hustotu a kvalitu cestnej siete a hustotu rozmiestnenia inštitúcií. Druhým pilierom v rámci tohto subindexu sú technológie, ktoré sledujú nielen rozsah a vyspelosť používaných technológií, ale aj úroveň zahraničných investícií, penetrácie internetu, či motorizácie.

Stiahnite si kompletné výsledky za všetky indikátory a kategórie v rámci subindexu ekonomická aktivita zoradené podľa abecedného zoznamu okresov, ako aj podľa dosiahnutého skóre.

Hodnotenie okresov SR podľa subindexu Technológie a infraštruktúra

abecedný zoznam
# okres skóre
54 Bánovce nad Bebravou 2,87
32 Banská Bystrica 3,21
62 Banská Štiavnica 2,73
69 Bardejov 2,58
2 Bratislava I 4,48
1 Bratislava II 4,73
4 Bratislava III 4,20
3 Bratislava IV 4,26
5 Bratislava V 4,19
61 Brezno 2,75
26 Bytča 3,44
65 Čadca 2,68
63 Detva 2,71
48 Dolný Kubín 2,97
30 Dunajská Streda 3,27
27 Galanta 3,38
79 Gelnica 2,30
9 Hlohovec 3,94
59 Humenné 2,79
19 Ilava 3,76
72 Kežmarok 2,50
46 Komárno 2,98
40 Košice - okolie 3,04
15 Košice I 3,85
11 Košice II 3,92
28 Košice III 3,34
13 Košice IV 3,88
56 Krupina 2,83
39 Kysucké Nové Mesto 3,04
43 Levice 3,01
41 Levoča 3,03
22 Liptovský Mikuláš 3,64
57 Lučenec 2,81
12 Malacky 3,89
49 Martin 2,96
76 Medzilaborce 2,42
50 Michalovce 2,95
47 Myjava 2,98
55 Námestovo 2,86
31 Nitra 3,25
14 Nové Mesto nad Váhom 3,87
36 Nové Zámky 3,11
51 Partizánske 2,95
44 Pezinok 3,00
18 Piešťany 3,77
77 Poltár 2,37
21 Poprad 3,64
23 Považská Bystrica 3,62
24 Prešov 3,47
42 Prievidza 3,01
17 Púchov 3,81
73 Revúca 2,47
60 Rimavská Sobota 2,78
45 Rožňava 2,99
25 Ružomberok 3,44
78 Sabinov 2,35
7 Senec 4,12
20 Senica 3,71
16 Skalica 3,81
74 Snina 2,47
75 Sobrance 2,42
58 Spišská Nová Ves 2,80
64 Stará Ľubovňa 2,70
71 Stropkov 2,50
67 Svidník 2,60
29 Šaľa 3,31
38 Topoľčany 3,08
66 Trebišov 2,67
8 Trenčín 3,99
6 Trnava 4,16
52 Turčianske Teplice 2,91
53 Tvrdošín 2,90
68 Veľký Krtíš 2,59
70 Vranov nad Topľou 2,57
37 Zlaté Moravce 3,10
35 Zvolen 3,14
34 Žarnovica 3,17
33 Žiar nad Hronom 3,21
10 Žilina 3,93
 
rebríček
# okres skóre
1 Bratislava II 4,73
2 Bratislava I 4,48
3 Bratislava IV 4,26
4 Bratislava III 4,20
5 Bratislava V 4,19
6 Trnava 4,16
7 Senec 4,12
8 Trenčín 3,99
9 Hlohovec 3,94
10 Žilina 3,93
11 Košice II 3,92
12 Malacky 3,89
13 Košice IV 3,88
14 Nové Mesto nad Váhom 3,87
15 Košice I 3,85
16 Skalica 3,81
17 Púchov 3,81
18 Piešťany 3,77
19 Ilava 3,76
20 Senica 3,71
21 Poprad 3,64
22 Liptovský Mikuláš 3,64
23 Považská Bystrica 3,62
24 Prešov 3,47
25 Ružomberok 3,44
26 Bytča 3,44
27 Galanta 3,38
28 Košice III 3,34
29 Šaľa 3,31
30 Dunajská Streda 3,27
31 Nitra 3,25
32 Banská Bystrica 3,21
33 Žiar nad Hronom 3,21
34 Žarnovica 3,17
35 Zvolen 3,14
36 Nové Zámky 3,11
37 Zlaté Moravce 3,10
38 Topoľčany 3,08
39 Kysucké Nové Mesto 3,04
40 Košice - okolie 3,04
41 Levoča 3,03
42 Prievidza 3,01
43 Levice 3,01
44 Pezinok 3,00
45 Rožňava 2,99
46 Komárno 2,98
47 Myjava 2,98
48 Dolný Kubín 2,97
49 Martin 2,96
50 Michalovce 2,95
51 Partizánske 2,95
52 Turčianske Teplice 2,91
53 Tvrdošín 2,90
54 Bánovce nad Bebravou 2,87
55 Námestovo 2,86
56 Krupina 2,83
57 Lučenec 2,81
58 Spišská Nová Ves 2,80
59 Humenné 2,79
60 Rimavská Sobota 2,78
61 Brezno 2,75
62 Banská Štiavnica 2,73
63 Detva 2,71
64 Stará Ľubovňa 2,70
65 Čadca 2,68
66 Trebišov 2,67
67 Svidník 2,60
68 Veľký Krtíš 2,59
69 Bardejov 2,58
70 Vranov nad Topľou 2,57
71 Stropkov 2,50
72 Kežmarok 2,50
73 Revúca 2,47
74 Snina 2,47
75 Sobrance 2,42
76 Medzilaborce 2,42
77 Poltár 2,37
78 Sabinov 2,35
79 Gelnica 2,30
 
Ekonomická aktivita (subindex)
Technológie a infraštruktúra (subindex)
Vzdelávanie a ľudské zdroje (subindex)
Verejná správa a legislatíva (subindex)
Štruktúra podnikateľského sektora
Index regionálneho podnikateľského prostredia
Investičná mapa okresov SR
Štúdia o konkurencieschopnosti okresov SR

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt