Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Vzdelávanie a ľudské zdroje (subindex)    

Subindex vzdelávanie a ľudské zdroje reprezentuje merateľné a pocitové indikátory, ktoré hodnotia stav a dostupnosť ľudských zdrojov a vzdelania. Skladá sa z dvoch pilierov. Prvý pilier tohto subindexu je rovnomenný so samotným subindexom. Sú ním ľudské zdroje, ktoré zastrešujú indikátory charakterizujúce obyvateľstvo, nezamestnanosť, efektivitu a pracovitosť zamestnancov, či migráciu pracovnej sily. Druhým pilierom je vzdelanie, ktoré je reprezentované prevažne merateľnými indikátormi sledujúcimi úroveň vzdelania napríklad na základe úspešnosti študentov pri testoch. Indikátory obsiahnuté v tomto pilieri hodnotia aj prepojenie škôl s trhom práce, či znalosť cudzích jazykov.

Stiahnite si kompletné výsledky za všetky indikátory a kategórie v rámci subindexu ekonomická aktivita zoradené podľa abecedného zoznamu okresov, ako aj podľa dosiahnutého skóre.

Hodnotenie okresov SR podľa subindexu Ekonomická aktivita

abecedný zoznam
# okres skóre
37 Bánovce nad Bebravou 3,50
21 Banská Bystrica 3,70
60 Banská Štiavnica 3,07
73 Bardejov 2,78
2 Bratislava I 4,50
3 Bratislava II 4,46
4 Bratislava III 4,34
1 Bratislava IV 4,58
5 Bratislava V 4,25
55 Brezno 3,17
54 Bytča 3,18
50 Čadca 3,23
53 Detva 3,19
40 Dolný Kubín 3,46
28 Dunajská Streda 3,61
13 Galanta 3,89
75 Gelnica 2,66
10 Hlohovec 3,96
45 Humenné 3,31
17 Ilava 3,75
72 Kežmarok 2,87
58 Komárno 3,12
59 Košice - okolie 3,08
15 Košice I 3,81
12 Košice II 3,89
32 Košice III 3,55
29 Košice IV 3,60
61 Krupina 3,04
22 Kysucké Nové Mesto 3,66
49 Levice 3,24
69 Levoča 2,91
34 Liptovský Mikuláš 3,52
62 Lučenec 3,01
8 Malacky 4,05
26 Martin 3,62
67 Medzilaborce 2,94
56 Michalovce 3,16
27 Myjava 3,62
43 Námestovo 3,38
18 Nitra 3,74
19 Nové Mesto nad Váhom 3,73
47 Nové Zámky 3,29
57 Partizánske 3,15
9 Pezinok 3,97
16 Piešťany 3,79
77 Poltár 2,63
36 Poprad 3,51
33 Považská Bystrica 3,54
44 Prešov 3,32
35 Prievidza 3,52
25 Púchov 3,63
74 Revúca 2,70
79 Rimavská Sobota 2,56
64 Rožňava 2,96
23 Ružomberok 3,64
65 Sabinov 2,96
6 Senec 4,20
41 Senica 3,44
20 Skalica 3,70
63 Snina 2,98
70 Sobrance 2,91
48 Spišská Nová Ves 3,27
52 Stará Ľubovňa 3,21
68 Stropkov 2,94
66 Svidník 2,95
24 Šaľa 3,63
42 Topoľčany 3,43
76 Trebišov 2,65
14 Trenčín 3,87
7 Trnava 4,13
51 Turčianske Teplice 3,22
30 Tvrdošín 3,59
78 Veľký Krtíš 2,58
71 Vranov nad Topľou 2,89
39 Zlaté Moravce 3,47
31 Zvolen 3,57
46 Žarnovica 3,30
38 Žiar nad Hronom 3,50
11 Žilina 3,95
 
rebríček
# okres skóre
1 Bratislava IV 4,58
2 Bratislava I 4,50
3 Bratislava II 4,46
4 Bratislava III 4,34
5 Bratislava V 4,25
6 Senec 4,20
7 Trnava 4,13
8 Malacky 4,05
9 Pezinok 3,97
10 Hlohovec 3,96
11 Žilina 3,95
12 Košice II 3,89
13 Galanta 3,89
14 Trenčín 3,87
15 Košice I 3,81
16 Piešťany 3,79
17 Ilava 3,75
18 Nitra 3,74
19 Nové Mesto nad Váhom 3,73
20 Skalica 3,70
21 Banská Bystrica 3,70
22 Kysucké Nové Mesto 3,66
23 Ružomberok 3,64
24 Šaľa 3,63
25 Púchov 3,63
26 Martin 3,62
27 Myjava 3,62
28 Dunajská Streda 3,61
29 Košice IV 3,60
30 Tvrdošín 3,59
31 Zvolen 3,57
32 Košice III 3,55
33 Považská Bystrica 3,54
34 Liptovský Mikuláš 3,52
35 Prievidza 3,52
36 Poprad 3,51
37 Bánovce nad Bebravou 3,50
38 Žiar nad Hronom 3,50
39 Zlaté Moravce 3,47
40 Dolný Kubín 3,46
41 Senica 3,44
42 Topoľčany 3,43
43 Námestovo 3,38
44 Prešov 3,32
45 Humenné 3,31
46 Žarnovica 3,30
47 Nové Zámky 3,29
48 Spišská Nová Ves 3,27
49 Levice 3,24
50 Čadca 3,23
51 Turčianske Teplice 3,22
52 Stará Ľubovňa 3,21
53 Detva 3,19
54 Bytča 3,18
55 Brezno 3,17
56 Michalovce 3,16
57 Partizánske 3,15
58 Komárno 3,12
59 Košice - okolie 3,08
60 Banská Štiavnica 3,07
61 Krupina 3,04
62 Lučenec 3,01
63 Snina 2,98
64 Rožňava 2,96
65 Sabinov 2,96
66 Svidník 2,95
67 Medzilaborce 2,94
68 Stropkov 2,94
69 Levoča 2,91
70 Sobrance 2,91
71 Vranov nad Topľou 2,89
72 Kežmarok 2,87
73 Bardejov 2,78
74 Revúca 2,70
75 Gelnica 2,66
76 Trebišov 2,65
77 Poltár 2,63
78 Veľký Krtíš 2,58
79 Rimavská Sobota 2,56
 
Ekonomická aktivita (subindex)
Technológie a infraštruktúra (subindex)
Vzdelávanie a ľudské zdroje (subindex)
Verejná správa a legislatíva (subindex)
Štruktúra podnikateľského sektora
Index regionálneho podnikateľského prostredia
Investičná mapa okresov SR
Štúdia o konkurencieschopnosti okresov SR

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt